Missie en Visie

Onze missie is u van dienst te zijn met maximale efficiency in kwaliteit.


- Bimmerman stelt zich ten doel om samen met opdrachtgevers en alle andere betrokkenen te komen tot een integrale en procesmatige aanpak van de opdrachten. Hiertoe werkt Bimmerman nauw samen met de andere onderdelen van de Stamhuis Groep.

- Bimmerman faciliteert, coördineert en realiseert complete winkelverbouwingen in een ongekende snelheid, met hoge kwaliteit en betrouwbaarheid door al het werk van tevoren te organiseren en alles te prefabriceren.

- Bimmerman stelt zich ten doel om alle verantwoordelijkheid uit handen van de opdrachtgever te nemen: het “ontzorgen” van de klant is een belangrijk uitgangspunt.

- Bimmerman stimuleert haar werknemers om efficiënt mee te denken en te werken.

- Bimmerman kenmerkt zich door innovatief denken. Het verhogen van de snelheid van werken en de efficiency waarmee Bimmerman complete winkelverbouwingen faciliteert, coördineert en realiseert is een continu innovatief proces.

- Kernbegrippen binnen het bedrijf: efficiency, innovatie, bieden van totaaloplossingen, klanten ontzorgen, creatief vakmanschap, eerlijke prijs-/kwaliteitverhouding, kostenreductie.